Vuonna 2019 Suomessa nautittiin yli 9 miljoonaa kupillista Jacobs Cafitesse -kahvia. Sama määrä perinteistä kahvia olisi tarkoittanut 200 tonnia märkää kahvijätettä. Ja koska Jacobs Cafitessen käyttöaste on lähes 100 %, viemäriin ei joutunut turhaan valmistettua kahvia eli hävikki oli lähes 0 %.

Mitä jos kahvin matka pavusta ei päädykään kuppiin?

Mitä jos kahvin matka pavusta ei päädykään kuppiin?

JACOB CAFITESSE AUTTAA RUOKA­HÄVIKIN VÄHENTÄ­MISESSÄ

Tavoitteena on ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Miten teemme sen kahvin kanssa?

Tavallisesta suodatinkahvista joutuu hävikkinä viemäriin n. 25…30 % siis jopa kolmasosa.

Suuren raaka-ainehävikin lisäksi kahvin tekemiseen kuluu paljon työaikaa. Pitkästä valmistamistumisajasta seuraa, että kahvia tehdään etukäteen odottamaan tarjoilua - usein varmuuden vuoksi liikaakin. Yli puolen tunnin seisonta-aika kuitenkin pilaa kahvin. Kun laatu halutaan pitää hyvänä, ylipitkän ajan seisonut kahvi joudutaan kaatamaan pois.

Cafitessen käyttöaste 100 %

Cafitesse kahvin yksi suuri vahvuus on sen raaka-aineen käyttöaste. Kaikki 100 % kahviraaka-aineesta käytetään hyväksi. Tämä perustuu raaka-aineen ominaisuuksiin sekä tehokkaisiin valmistuslaitteisiin. Kahvi valmistuu nopeasti, joten sitä ei tarvitse valmistaa etukäteen. Koska kahvin valmistumis- ja nauttimisajankohdan väli voidaan minimoida, kahvia ei tarvitse seisottaa ja laatu pysyy hyvänä. Ylimääräistä kahvia ei tarvitse valmistaa, hävikkiä ei synny.

Kahvin suodatus­jäte hyödynnetään jo paahto­prosessissa

Cafitesse-kahvi suodatetaan jo paahtimolla ja syntyvä jäte käytetään 100 % paahtimon energiana. Tämä vihreä energia kattaa yli 90 % paahtimon kokonaistarpeesta. Loppukäyttäjälle toimitetaan siis pelkkää kahvia, jätettä ei rahdata! Cafitesse-raaka-aineesta käytetään 100 % lopputuotteeksi - aina oikea määrä kahvia ja oikeaan aikaan.

Ei hävikkiä - ei jätettä

Tavallisesta suodatinkahvista menee hukkaan n. 25…30 % eli jokaisesta kahvikilosta joutuu hävikin muodossa viemäriin yli neljäsosa jopa kolmasosa. Rasvainen, kahvijätettä sisältävä jätevesi joutuu viemäriin kuormittamaan jätevesijärjestelmää ja jäteveden käsittelyä sekä jopa vesistöjä.

Lisäksi kahvia suodatettaessa 1 kg kuivasta kahvista tulee n. 3 kg märkää kahvijätettä - eli massa lähes kolminkertaistuu. Tämän suodatusjätteen käsittely, säilytys ja kuljetukset kuormittavat henkilöstöä ja muita resursseja.

Cafitessesta ei synny lainkaan jätettä (vain kierrätettävä pakkaus) - ei tarvita viemäreitä, ei jätteen säilyttämistä, käsittelyä tai rahtaamista.

Cafitessen avulla voi muuttaa kaiken kahviraaka-aineen aina tuoreeksi kahviksi, myynniksi, tuotoksi. Ja samalla vähentää luontevasti hävikin ja jätteen määrän kahvin osalta nollaan.

VÄHENNÄ RUOKAHÄVIKKIÄ | SÄÄSTÄ YMPÄRISTÖÄ JA RAAKA-AINEITA

   

Tutustu myös Cafitessen vastuulli­suuteen vastuullinen cafitesse